บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

ทัวร์มัลดีฟส์ VARU BY ATMOSPHERE 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มัลดีฟส์ VARU BY ATMOSPHERE 3 วัน 2 คืน
50,700฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

ทำให้บริการ กิน ดื่ม กิจกรรมไม่อั้น พร้อมเซอร์วิสระดับ Luxury ด้วยสไตล์ Premium All inclusive Package

ATU-187-024

แผนการเดินทาง

เงื่อนไข

 • รับ - ส่ง สนามบินโดย Speedboat
 • รวมตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ โดยสายการบิน Air Asia รวมน้ำหนักกระเป๋า 20KG
 • การบริการอาหารแบบ All Inclusive อาหารเช้า – กลางวัน - เย็น
 • ฟรี เครื่องดื่มไม่อั้น ทั้งแบบมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์
 • ฟรี ของว่าง ระหว่างวัน 16:00 - 18:00 ที่ Bay Rouge (Main Pool Bar)
 • ฟรี กิจกรรม snorkeling ระหว่างการเข้าพัก (สำรองล่วงหน้า และ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเข้าพัก)
 • ฟรี กิจกรรม สันทนาการกลางแจ้งและในร่ม เทนนิส, แบดมินตัน, วอลเลย์บอลชายหาด
 • ฟรี Mini Bar ในห้องพัก (เบียร์ / ไวน์ / เครื่องดื่มและของว่าง) เติมวันละ 2 ครั้ง
 • ฟรี Wifi ในห้องพัก และบริเวณส่วนกลาง
 • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ฟรี อุปกรณ์ทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ Windsurf Board & Sail, Catamaran, Canoe, Stand-Up Paddle board
 • บริการ the Kids Club สำหรับเด็ก
 • ส่วนลด 20% สำหรับการดำน้ำลึกครั้งแรก **

(ต้องถือใบรับรองที่ได้รับการรับรองจาก PADI และส่วนลดสามารถใช้ได้กับการดำน้ำเท่านั้น)

Special Theme Nights :

 • Gala Dinner - ทุกวันพุธ ที่ Lime & Chili (ห้องอาหารอื่น ๆ จะปิดให้บริการ สำหรับมื้อเย็น)
 • Lunch by the Pool - ทุกวันเสาร์ ที่ Bay Rouge (ห้องอาหารอื่น ๆ จะปิดให้บริการ สำหรับมื้อกลางวัน
 • กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย เพราะถือเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เหนืออำนาจการควบคุมของบริษัท
 • ระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการใดๆได้
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าภาษีเดินทางหรือภาษีอื่นๆ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ