ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง . เซินเจิ้น . ทางเดินกระจก 4 วัน 2 คืน

ตื่นเต้นเร้าใจ ท้าทายความกล้า “ทางเดินกระจกหวงเทิงเซีย” สูงกว่า 500 เมตร
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัดดังของเกาะฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน l วัดกังหัน(แชกงหมิว) l วัดเจ้าแม่ทับทิม
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ … ย่านดังจิมซาจุ่ย “ถนนนาธาน”

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง