ทัวร์รัสเซีย Moscow - Dubai 8 วัน 4 คืน

มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – เบิร์จอัลอาหรับ
สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท - ดูไบ – ตลาดสไปซ์และตลาดทอง
เบิร์จคาลิฟา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง