ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน

ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ"
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
พิเศษ !! บุฟเฟต์ซีฟู้ด สลัดกุ้งมังกร
แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง