ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO FUJI SUMMER SAVE 5วัน3คืน

โตเกียว-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ชงชาแบบญี่ปุ่น
แช่ออนเซ็น -ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หมู่บ้านน้ำใส
ห้างโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ ชมกั้นดั้มตัวใหญ่ -โตเกียวดิสนีย์แลนด์ -โตเกียวดิสนีย์แลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง