ทัวร์จีน SHANGHAI ชมที่สุดแห่งมหานครที่ทันสมัย 5 วัน 2 คืน

เที่ยวนครปารีสแห่งตะวันออก #มหานครเซี่ยงไฮ้ />จุดเช็คอินใหม่ของเซี่ยงไฮ้ #ตึก STARBUCK สวยที่สุดในโลก
D.I.Y. ลงสีบนพัด #ศูนย์ศิลปะจีน เป็นแหล่งที่รวบรวมศิลปะจีน
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ#คลองขุดที่ใช้แรงงานของคนที่ยาวที่สุด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง